Agenda team 2021 – overleg/trainingen

– Teamoverleg: dinsdag 13 juli 2021

– RUN-BIKE-RUN training: zondag 25 juli 2021

– Oefendag: zaterdag 28 augustus 2021

– Teamoverleg St. Roparun, Doelen Rotterdam: zaterdag 11 september 2021

– Teamoverleg: 16 september 2021

– Routeverkenning: 19 september 2021

– Roparun Landgraaf: zaterdag 2 oktober + zondag 3 oktober

DATA OVB VAN DE CORONA ONTWIKKELINGEN